Posts by Transit Projectes

Comunicar/

septiembre 22nd, 2017 Posted by Sin categoría @ca No Comment yet

Tot projecte és una història. Tota iniciativa cultural és una trama narrativa. Les estratègies de comunicació d’un projecte cultural suposen reflexionar sobre la missió, la cultura organitzativa, la visió, els models de gestió i el propòsit del projecte però, sobretot, busquen emocionar el seu públic.

(más…)

Coproduir/

septiembre 22nd, 2017 Posted by Sin categoría @ca No Comment yet

La realització d’esdeveniments i activitats culturals, des de l’adreça creativa fins a la producció tècnica, ha de concentrar els seus objectius a transmetre una idea, una #ideadeprojecte. L’experiència professional és fonamental, ja sigui per garantir una excel·lent organització de grans esdeveniments, com per trobar solucions singulars en les activitats de petit format.

(más…)

Gestionar/

septiembre 22nd, 2017 Posted by Sin categoría @ca No Comment yet

La gestió de serveis de responsabilitat pública i gestió privada adquireix sentit sempre que l’aliança parteixi de criteris comuns -tant sobre els objectius a aconseguir com sobre les estratègies per fer-ho- i de la correcta definició dels rols. La llarga experiència de  Trànsit Projectes en aquest tipus de prestació reafirma la nostra vocació organitzativa.

(más…)

Planificar

septiembre 22nd, 2017 Posted by Sin categoría @ca No Comment yet

Des de Trànsit Projectes col·laborem habitualment amb els principals experts en organitzacions culturals, educatives i socials amb l’objectiu de definir estratègies innovadores per a empreses, associacions, fundacions i institucions públiques. En un escenari de canvi constant és imprescindible redibuixar perfils i funcions, definir noves línies d’acció i sistematitzar processos interns de funcionament.

(más…)

Planificar/

febrero 28th, 2014 Posted by Qué hacemos No Comment yet

Desde Trànsit Projectes colaboramos habitualmente con los principales expertos en organizaciones culturales, educativas y sociales con el objetivo de definir estrategias innovadoras para empresas, asociaciones, fundaciones e instituciones públicas. En un escenario de cambio constante es imprescindible redibujar perfiles y funciones, definir nuevas líneas de acción y sistematizar procesos internos de funcionamiento.

(más…)

Gestionar/

febrero 27th, 2014 Posted by Qué hacemos No Comment yet

La gestión de servicios de responsabilidad pública y gestión privada adquiere sentido siempre que la alianza parta de criterios comunes: tanto sobre los objetivos a alcanzar o las estrategias para hacerlo, como de la correcta definición de los roles. La larga experiencia de Trànsit Projectes en este tipo de prestación reafirma nuestra vocación organizativa.

(más…)

Coproducir/

febrero 27th, 2014 Posted by Qué hacemos No Comment yet

La realización de eventos y actividades culturales, desde la dirección creativa hasta la producción técnica, debe concentrar sus objetivos en transmitir una idea, una #ideadeproyecto. La experiencia profesional es fundamental, ya sea para garantizar una excelente organización de grandes eventos, como para encontrar soluciones singulares en las actividades de pequeño formato. 

(más…)

Comunicar/

febrero 27th, 2014 Posted by Qué hacemos No Comment yet

Todo proyecto es una historia. Toda iniciativa cultural es una trama narrativa. Las  estrategias de comunicación de un proyecto cultural suponen reflexionar sobre la misión, la cultura organizativa, la visión, los modelos de gestión y el propósito del proyecto pero, sobre todo, buscan emocionar a su público

(más…)